QHALLALLAJ WIÑAY KAWSAY

 
QHAWAQARIY KAYKUNATA
1. Contacto
5. ASIRIKUNAPAJ
=> 001 Dios Adanpaj Evata Ruwarqa
=> 002 Ch'irmiykuy Orakusun
=> 003 Oray Wawitay
=> 004 Imataj Epistolas?
=> 005 Chinkachikusqa
=> 006 Uj Phatata Qoriway
=> Ofrendasta Choqajkuna
=> Claritawan Lupitawan
=> Credencialisniyuj Misionero
=> Tela-aranas
=> Seminarista
=> Alquchakuj Wainas
=> Mana Diospi Creej
=> Qhawakuj Warmi
=> Mink'akuj mich'a
=> Q'ewa Mich'a
=> Enamorado Uywa
=> Suwa Rimarisqa
=> Zoologico SC
2. Home
4. TAPUYKUNAS
6. DECLARACION DOCTRINAL
7. QUESWA PARLAYTA YACHAKUY
KAWSAY WILLAY
 

006 Uj Phatata Qoriway

Qolqellata munapayaj runa, mosqoyninpi Tata Dioswan tinkurikuspa tapurisqa: Diosniy maskhataj qanpaj waranqa watasri? nispa. Diostaj kutichisqa noqapaj waranqa watasqa uj pachallawan (minutullawan) ninakun nispa. 
Qolqetallata munapayaj runa ujtawan tapurillasqataj Diosniy waranqa pesosri mashkhataj qanpajri nispa. Diostaj kutichisqa: waranqa pesos noqapajqa (uj phatallawan) un pesollawan ninakun nispa.
Chay runataj, un pesota (uj phatata) qoriway ari nispa mañarikusqa. Diostaj kutichisqa uj minututa suyariway nispa.

Hoy habia 1 visitantes (5 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
 
KUSIY KAWSAY
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=
CHINKAYMAN RIPUSHANKI, DIOSMAN KUTIRIPUY